DEKRA Akkutesti sähköautoille

Siirry ajanvaraukseen »

Sähköajoneuvoissa akun kapasiteetti on olennainen tekijä toiminnallisuuden ja suorituskyvyn kannalta. Se on myös sähköauton arvokkain komponentti, minkä vuoksi sen kunto on ratkaiseva tekijä käytetyn auton nykyarvon määrittämisessä. Ajan ja akun käytön myötä käytettävissä oleva kapasiteetti kuitenkin pienenee peruuttamattomasti eri tekijöistä johtuen, eikä se enää vastaa uuden akun kapasiteettia. Siksi akun SoH:n eli jäljellä olevan kapasiteetin arvioiminen on tärkeää käytettyjä sähköautoja ostettaessa, myytäessä tai käytettäessä.

Ladattavat tiedostot

Akun kapasiteettiin vaikuttavat tekijät

Akun ikä ei riipu ainoastaan lineaarisesta ajasta (kalenteri-ikä) vaan myös lataus- ja purkaussyklistä (syklinen ikä). Kun akku vanhenee, sen kapasiteetti vähenee vähitellen, mikä vaikuttaa ajoneuvon toimintasäteeseen. Sähköauton ajoakun ikääntyminen merkitsee akun ominaisuuksien heikkenemistä. Akun vanhetessa sen sisäinen vastus kasvaa. Tämä voi johtaa sähköautojen akun kuumenemiseen, kun niitä ladataan tai puretaan. Ympäristöolosuhteet, kuten lämpötila, sekä lataus-/purkausvirta vaikuttavat akun kuntoon.

DEKRA:n sähköautojen akkutesti

Akun kapasiteetin vähenemistä ei voi estää. Akun nykyinen tila voidaan kuitenkin määrittää sen SoH:n perusteella, joka määritellään akun uuden tilan kapasiteetin ja testaushetkellä jäljellä olevan kapasiteetin välisenä suhteena. SoH:n perusteella voidaan antaa viitteitä ajoneuvon tämänhetkisestä suorituskyvystä. DEKRAn sähköisen liikkuvuuden asiantuntijat ovat kehittäneet erityisesti tätä tarkoitusta varten nopean ja helpon testin, jonka avulla voidaan tehdä riippumaton SoH-arvio suurjänniteakuille. Testimme on jo yhteensopiva monien valmistajien ja mallien kanssa, jotka valmistavat ladattavia hybridisähköajoneuvoja (PHEV) ja täyssähköajoneuvoja (BEV), ja lisää malleja on tulossa.

Testimenettelyn taustalla oleva teknologia

 • Testin staattisessa osassa ajoneuvon akun hallintajärjestelmästä luetaan akkuun liittyviä tietoja, kuten virta, jännite, kennon lämpötila, kennojännite ja varaustila (SoC).
 • Seuraavaksi dynaamisessa testissä kuormitetaan akkua lyhyellä, mutta tasaisella kiihdytyksellä, jolloin virran ja jännitteen arvot kirjataan, minkä perusteella lasketaan akun sisäinen vastus.
 • Kun otetaan huomioon reunaehdot, kuten lämpötila, SoC ja akkutyyppi, sisäinen resistanssi kuvataan akun kuntotilaksi.
 • Testimittaukset luokitellaan vertailutietojen avulla.
 • Lopuksi saadaan testitulos, jonka keskimääräinen virhe voi olla enintään +/- 2,5 % (kun testi suoritetaan määrätyissä olosuhteissa).

Miksi DEKRA?

Sähköautojen akkutestaus on uusin osa pitkää perinnettä, joka perustuu autoteollisuuden tarpeisiin suunniteltujen tulevaisuuteen suuntautuvien palvelujen ja innovaatioiden perinteeseen. DEKRA:n sähköisen liikkuvuuden asiantuntijat, jotka ovat tarkkaan perillä alan kehityksestä, ennakoivat riippumattoman ja helppokäyttöisen akkutestin kysynnän ja vastasivat siihen nopeasti kehittämällä menetelmän SoH:n määrittämiseksi. Menetelmä sai patentin toukokuussa 2021. Aachenin teknillinen korkeakoulu RWTH ja useat sähköautojen valmistajat ovat virallisesti validoineet DEKRA:n sähköautojen akkutestin tehokkuuden. Olemme luotettava kumppanisi sähköisen liikkuvuuden alalla tänään ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä sähköisen liikkuvuuden asiantuntijoihimme, niin saat lisätietoja sähköautojen akkutestistämme.

DEKRA akkutesti sähköautoille

Sähköajoneuvot ovat yhä suositumpia, kun maailma siirtyy pois fossiilisista polttoaineista, ja tämä siirtymä tarkoittaa, että käytetyt sähköautot ovat monille ensisijainen vaihtoehto. Siksi on välttämätöntä arvioida tarkasti ja helposti niiden suorituskyky ja arvo, joka riippuu suurelta osin akun jäljellä olevasta kapasiteetista. Suurjänniteakkujen testit ovat olleet aikaa vieviä, ja niistä on puuttunut luottamusta lisäävä avoimuus ja objektiivisuus – tähän asti.

Sähköautojen akkutesti sähköliikenteen asiantuntijoilta

DEKRA:n sähköautojen akkutesti on nopea, luotettava ja neutraali, ja se nostaa nykyistä korkeajänniteakkujen arviointistandardia. Sähköautoilun asiantuntijoina, joilla on vuosien kokemus, tiedämme, että käytetyn sähköauton akun kuntotila (SoH), joka määritellään jäljellä olevana kapasiteettina, vaikuttaa ajoneuvon arvoon ja suorituskykyyn. Verkkopohjainen sovelluksemme sähköautojen akkutesti antaa tarkan kuvan akun kunnosta, joka määritetään 15 minuutin analyysin perusteella. Koska se kattaa suuren määrän sähköautomalleja eri autonvalmistajilta, saat neutraalit, riippumattomat akkutestitulokset, joihin voit luottaa ajettaessa, ostettaessa ja myytäessä käytettyjä sähköautoja.

Korkeajänniteakun kuntotila (SoH) muutamassa minuutissa

Ratkaisumme tarjoaa sen, mitä autokauppiaat, leasing-yhtiöt ja yksityisasiakkaat tarvitsevat ostaakseen, myydäkseen ja käyttäessään käytettyjä sähköautoja helposti ja luotettavasti:

 • Korkeajänniteakun SoH-analyysi valmistuu 15 minuutissa.
 • Yksinkertainen, käyttäjäystävällinen prosessi: Yhdistä – kiihdytä – raportoi.
 • Läpinäkyvät, luotettavat ja automerkeistä riippumattomat testitulokset.
 • Helppolukuinen SoH-raportti akun jäljellä olevasta kapasiteetista

EV-akun testi: 4 yksinkertaista vaihetta

1. Valmistelu
Avaa akkutestin URL-osoite älypuhelimesta ja liitä ajoneuvon viestintäliitäntä (VCI) kaapeliin ja kaapeli ajoneuvon OBD-porttiin (On-Board Diagnostics).

2. Staattinen testi
Tarvittavat diagnostiikkatiedot luetaan, jolloin ohjelmisto voi tarkistaa ajoneuvon yleisen valmiuden.

3. Dynaaminen testi
Lyhyen kiihdytyksen aikana – noin 100 m – kerätään tietoja, jotta patentoitu algoritmi voi suorittaa laskelmansa.

4. DEKRA:n raportti

 

Kun testi on suoritettu, akun terveydentila näkyy suoraan älypuhelimessa. Koko raportti voidaan lähettää sähköpostitse käyttäjälle.

 

Objektiivinen SoH-raportti lisää avoimuutta ja luottamusta

DEKRA:n raportin tarkoituksena on lisätä käytettyjen sähköautojen ostajien, myyjien ja käyttäjien välistä luottamusta. Tätä varten olemme varmistaneet, että asiakirjassa esitetään keskeiset tiedot – ennen kaikkea akun jäännöskapasiteetti – helposti ymmärrettävällä tavalla. Sen pätevyys perustuu patentoituun algoritmiimme, jonka arvostettu RWTH Aachenin yliopisto on riippumattomasti vahvistanut. Toistaiseksi voidaan testata suuri joukko automalleja, ja pyrimme jatkuvasti laajentamaan tietokantaamme vielä useammaksi.

Miksi DEKRA?

Sähköautojen akkutestimme on yksi monista turvallisuutta ja kestävyyttä edistävistä ratkaisuista, joita olemme kehittäneet osana pitkäaikaista yhteistyötämme autoteollisuuden kanssa. Olemme ennakoineet teollisuuden sopeutumista ja tehostaneet toimintaamme ja tutkimustamme sähköisen liikkuvuuden alalla ja säilyttäneet asemamme autoteollisuuden innovaatioiden eturintamassa. Toimimme edelleen kolmannen osapuolen palveluntarjoajana, joka on tunnustettu asiantuntemuksestaan ja sitoutunut ajattelemaan eteenpäin asiakkaidemme parhaaksi ja turvallisen, kestävän maailman puolesta.

Nopea ja helppo analyysi akun jäljellä olevasta kapasiteetista

Akun kunto ajoneuvon arvon ensisijaisena indikaattorina

Akun jäljellä oleva kapasiteetti on keskeinen tekijä käytetyn sähköauton jäännösarvon määrittämisessä. Monet asiat vaikuttavat akun kapasiteettiin, kuten ajotyyli, ajonopeus, kuumuus ja kylmyys, ajokilometrit ja lataussyklit. Mutta avain akun kunnon varmistamiseen on luotettava, objektiivinen testi.

Riippumaton testimme EV-akkujen kapasiteetin todentamiseksi

DEKRA:n käytetyille sähköautoille tekemä akkutesti, jonka taustalla on luotettava asiantuntemus, tuo avoimuutta jäljellä olevaan akkukapasiteettiin riippumattoman raportin avulla. Saat puolueettomat, riippumattomat akkutestitulokset, joihin voit luottaa käytettyjä sähköautoja käyttäessäsi, ostaessasi ja myydessäsi.

Läpinäkyvät ja riippumattomat auton akkutestien tulokset: Nopea ja tarkka akkutestimme käytetyille sähköautoille

 • Läpinäkyvät tulokset 15 minuutissa
 • Luotettava arvio tarkkaa jäännösarvoa varten
 • Sujuva testausprosessi verkkopohjaisen sovelluksen kautta
 • Optimaalinen ajan ja tarkkuuden suhde
 • Patentoitu algoritmi ja validoitu testausprosessi
 • Valmistajasta riippumattomat tulokset
 • Kattaa laajan valikoiman ajoneuvomalleja
 • Helposti ymmärrettävä kuntoraportti

Siirry ajanvaraukseen »